— Jeg har bare lest om denne saken i Dagens Næringsliv og tar forbehold om sannhetsgehalten. Men er det riktig, er opplysningene virkelig sjokkerende. Og legeforeningen tar selvsagt meget sterkt avstand fra handlingen, sier Torunn Janbu til NTB.

Hun understreker at det å skrive falske legeerklæringer er et meget alvorlig brudd på tilliten som er gitt leger, og hun mener det er viktig å komme til bunns i saken.

Dagens Næringsliv hevder at psykiater Pål H. Herlofsen, som er sjef ved Oslo militære legekontor, sammen med psykolog John Sandstrøm skaffer til veie falske legeerklæringer til en rekke kjente kriminelle. Legeerklæringene skal sørge for at tiltalte ikke blir dømt eller de skaffer dømte kriminelle best mulig soningsvilkår.

Kan bli politisak Avisen sendte i september journalister under dekknavn til både Sandstrøm og Herlofsen for å be om en falsk legeerklæring. En journalist fikk kjøpt en slik legeerklæring hos Herlofsen for 8.500 kroner.

I et intervju med Dagens Næringsliv benekter både Herlofsen og Sandstrøm å ha solgt falske legeerklæringer eller gjort noe ulovlig.

— Dette er såpass alvorlige beskyldninger at vi er nødt til å ta tak i dem, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus til NTB.

Fylkeslegen vil mandag invitere de navngitte helsepersonene i saken til et møte.

— Samtidig må vi vurdere om de alvorlige påstandene gir grunn til å anmelde forholdet til politiet. Jeg vil også ta saken opp med de aktuelle fengslene, med politiet og med Legeforeningen, sier Schou. Han har også drøftet saken med helsedirektør Lars E. Hanssen.

Ifølge Dagens Næringsliv skal psykiater Herlofsen blant annet ha skrevet falske legeerklæringer til den bedrageridømte pyramidegründeren Jim Wolden og en rekke andre personer dømt fra alt fra bedrageri til voldtekt.

«Tillitsbrudd» - Dette vitner om et meget stort tillitsbrudd. Vårt system med legeerklæringer hviler på at samfunnet kan ha tillit til at leger og helsepersonell opptrer ryddig og troverdig, sier fylkeslege Schou.

Ledelsen for Forsvarets sanitet krever en snarlig forklaring fra Herlofsen.

— Dersom det som fremkommer er riktig, så er dette selvfølgelig en politisak, sier brigader Dag Hjelle, som er fungerende sjef for Forsvarets sanitet, til den.no.

Herlofsen er for tiden på tjenestereise i utlandet, men er ventet hjem om kort tid. Da vil Hjelle ha alle fakta på bordet.

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, som representerer Herlofsen og Sandstrøm, reagerer sterkt på oppslaget i Dagens Næringsliv.

— Avisen har laget et massivt oppslag, bygd på delvis meget tvilsomme kilder, sier Staff til TV 2.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier til Dagens Næringsliv på generelt grunnlag at han er kjent med at legeerklæringer kan være noe «løst fundert». Også Økokrim har opplevd at kriminelle benytter seg av fordelaktige legeerklæringer for å få utsatt rettssaker eller soning.

— Det er opplagt at det forekommer legeerklæringer som er fargede og meget pasientvennlige. Sånn sett er det ikke overraskende det som er kommet frem, sier Økokrim-sjef Einar Høgetveit til NTB.

Hevn? Psykolog John Sandstrøm sier til ANB at hevnmotiv kan ligge bak beskyldningen om at han selger legeerklæringer, og viser til en tidligere konflikt med en kriminell pasient.

— Det er mye hevn ute og går. Folk vet hvor sårbare vi er, sier Sandstrøm.

— Jeg vil påstå at det å kjøpe seg fri er umulig. Du får ikke kjøpt deg fordeler, verken store eller små, tillegger han.

På 1990-tallet ble psykolog Sandstrøm ifølge avisen etterforsket for å ha stått bak salg av falske psykologerklæringer til kriminelle. Politiet klarte aldri å finne noe ulovlig ved virksomheten, og saken ble henlagt.

John Sandstrøm er en av Norges mest kjente psykologer. Han har i mange år vært fengselspsykolog ved Oslo kretsfengsel og har vært rettspsykiatrisk sakkyndig, oppnevnt av domstolen for å utrede kriminelles sinnstilstand under rettssaken og mens de sitter i fengsel.

Psykiater Pål H. Herlofsen er oberstløytnant og er en av Norges mest ankerkjente og erfarne katastrofepsykiatere. Etter flodbølgekatastrofen i Asia sendte den norske regjeringen Herlofsen ned til katastrofeområdet i hui og hast. Ved siden av jobben som sjef ved Oslo Militære legekontor driver Herlofsen også privat praksis i Drammen.