I midten av mai ble komikeren dømt til ubetinget fengsel for å ha kjørt for fort i Hell-tunnelen i Stjørdal. Fartsgrensen i tunnelen er 80 kilometer i timen, men Jespersen ble tatt da han kjørte i 132 kilometer i timen. Dommen var oppsiktsvekkende fordi politiets påstand var 30 timers samfunnstjeneste, men dommer Henning Kristiansen i Oslo tingrett var uenig og idømte den strenge reaksjonen på 15 dagers fengsel, skriver Dagbladet. En av grunnene til den strenge reaksjonen skal ha vært at Jespersen er bøtelagt for fartsovertredelser både i 2004 og 2005.

— Jeg har fått en henvendelse fra Oslo tingrett om at anke i saken er levert. Jeg regner med at tingretten har oversendt meg anken. I så tilfelle vil jeg gjennomgå denne neste uke, sier politiadvokat Rune Trana ved Nord-Trøndelag politidistrikt til avisen.

Ankespørsmålet må nå behandles av lagmannsrettens kjæremålsutvalg som kan forkaste anken, eller gi medhold i kravet om at saken skal prøves for lagmannsretten.