Mannen som ble frifunnet i Oslo byrett, hevdet i retten at han kun uttalte at han skulle sparke nesen flat på den ene av de to VG-journalistene under møtet i avisens kantine fire dager etter Tøyen-drapet.

Mannen var tiltalt for å ha truet de to på livet, etter avisens omtale av 26-åringens bror, som er en av de siktede etter drapet på Tøyen 8. januar i år.

26-åringen ble blankt frikjent av Oslo byrett, etter at aktor Reidar Bruusgaard ba om 120 dagers fengsel.

Etter det NTB forstår, vil politiets anbefaling overfor statsadvokaten i Oslo være å anke dommen. Innstillingen blir sendt statsadvokaten i løpet av uken. Det er opp til lagmannsrettens kjæremålsutvalg å avgjøre om saken kommer opp for lagmannsretten.

NTB