Bakgrunnen er at et økende antall utenlandske kvinner blir mishandlet av sine norske menn.

— Vi ser på dette problemet med økende bekymring. Hvis vi sitter med kunnskap om en manns voldelige atferd, bør vi vurdere å informere den utenlandske kvinnen før vi innfrir søknaden om opphold, sier UDI-direktør Trygve G. Nordby til Aftenposten.

I Sverige fikk man for to år siden nye regler, som gir myndighetene rett til å avslå søknaden dersom man frykter at det kan føre til et ekteskap fylt av vold.

Selv om UDI sitter med informasjon som taler mot at en mann skal få hente en kone i utlandet, har direktoratet i dag ingen hjemmel for å avslå søknaden. Nordby ønsker nå at politikerne skal vurdere å endre loven slik at UDI kan gripe inn.

11 prosent av de parene som sa ja til hverandre i Norge i år 2000, besto av en norsk mann og en utenlandsk kvinne.

Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet, ønsker også svenske regler i Norge. Hun vil stoppe ekteskapet dersom mannen har utøvet vold mot tidligere ektefeller eller brutt sedelighetsregler. (NTB)