Det mener en arbeidsgruppe, som snart presenterer en handlingsplan for hvordan leger kan kurere røykesuget.

I morgen er den store stumpedagen. Men all statistikk viser at de fleste som prøver å si adjø til nikotindjevelen på ren viljestyrke, mislykkes.

Da er det på tide med nytenkning, mener Erling Åserud, lege og frontkjemper i krigen mot tobakken.

— Nikotinavhengighet er en sykdom. Den står jo allerede på diagnoselisten til norske leger. Røykere må heretter behandles som syke av det norske helsevesenet. Det holder ikke med forebygging, vi må behandle, krever han.

Og legger til:

— Nikotinslavene bør få de samme pasientrettighetene som folk med sukkersyke, høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

Åserud sitter i legegruppen, som snart setter siste punktum i sin handlingsplan. Gruppen samarbeider med Sosial- og Helsedirektoratet, og deres faglige anbefalinger kan ende på bordet hos helseminister Dagfinn Høybråten før sommeren.

Men legene får ikke gehør i Helsedepartementet:

— Røykdom fører til sykdom. Men røykere er i utgangspunktet å betrakte som friske mennesker, sier politisk rådgiver Lise Henriette Holten Hjemdal. Hun ser det som foreløpig uaktuelt å gi norske nikotintreller pasientrettigheter.

— Men fastlegene har selvsagt en viktig rolle i kampen for å få folk til å slutte.

- Kan bruke milliarder

Erling Åserud er imidlertid overbevist om at legene vinner frem til slutt.

— Svenskene, danskene og amerikanerne er kommet mye lenger enn vi her på berget. Internasjonal forskning tyder på at legebehandling dobler sjansen for at folk skal klare å kvitte seg med tobakkslasten. Før eller senere kommer pasientrettighetene til å bli lovfestet. Det må de, mener han.

— Men hvordan skal full legebehandling gjennomføres i praksis?

— Vi ønsker at alle leger skal ta opp spørsmålet om røyking når de møter en ny pasient. Deretter skal vedkommende eventuelt få tilbud om et behandlingsopplegg, med fem legekonsultasjoner og hjelp med doseringen av medikamenter.

Åserud har jobbet med røykefaren i flere tiår, og behandlet mellom 8000 og 9000 tobakksavhengige.

— Inntil videre må røykerne være beredt på å betale egenandel. Men drømmen er jo at hele behandlingen etter hvert skal bli gratis.

— Det blir jo fryktelig dyrt?

— Vi kan jo bruke milliarder av kroner på slike tiltak årlig. Helsegevinsten er så stor, at det vil samfunnet tjene på uansett.

Røykerevolusjon

Erling Åserud er overbevist om at det er en røykestopprevolusjon på gang i Norge.

— Særlig merker jeg en endring blant småbarnsforeldre. De er blitt mye flinkere til å stumpe røyken hjemme. Samtidig er det en trend at folk vil ha røykfrie arbeidsplasser. Når forbudet om å dampe på utesteder trer i kraft, er det nesten bare ute i det fri man kan få tatt seg et blås. Og det er jo ikke et problem for andre enn Vårherre og den som røyker.

Noen revolusjon har imidlertid ikke tobakksnæringen merket noe til.

— I fjor var totalomsetningen for tobakksvarer i Norge på 12,7 milliarder kroner. I år stanser den på rundt 12,5 milliarder. Det er mer enn i både 1999 og i 2000, sier Jan Robert Kvam, informasjonssjef i Tiedemanns Tobaksfabrik.