— Selv om Riksadvokaten ved henleggelsen slo fast min uskyld, hevder han at jeg innlot meg med østtyske Stasi på en måte som gjorde etterforskning og påtale nødvendig. Dette er ikke riktig, og jeg vil med boka fjerne skyggene av mistanke mot min person, sa Viksveen (62) da han torsdag presenterte "Kodenavn Lanze - en tenkt spion".

Viksveen retter i boka knallhard kritikk mot politikerne for å ignorere prinsipielle problemer ved overvåkingspolitiets virksomhet.

— Fraværet av prinsipiell debatt, til tross for en helt ny og fersk skandalesak, skremmer meg. Mennesker som kommer i POTs søkelys har fortsatt liten eller ingen beskyttelse mot overgrep. Og det skjer med politikerne velsignelse, skriver han.

Stinn brakke

Det var stinn brakke på restaurant Justisen da Tiden og Viksveen lanserte boka. Familiemedlemmer og gamle venner, Reiulf Steen og Frihetens tidligere redaktør Arne Jørgensen var blant dem som supplerte et tallrikt pressekorps, der diverse redaktører inngikk for anledningen.

— Utgivelsen av boka er ikke innledningen til noe korstog, men jeg mener saken er så viktig at jeg ikke vil parkere og arkivere den som om ingenting er skjedd, sa den nå pensjonerte journalisten i Stavanger Aftenblad.

Han understreket at han selvsagt legger større ansvar på Stasi enn på POT for at det ble en Viksveen-sak.

— Men vi har et demokratisk system, og må kunne forlange sterkere rettigheter og en annen behandling enn det Stasi i sin tid sto for i DDR, sa han.

Oppreisning

Han krever økonomisk oppreisning, mer for prinsippets enn for pengenes skyld, og avventer behandling av en klage han har sendt til det parlamentariske kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget).

— Saken mot meg avslutter en viktig og skjemmende del av POTs historie, og den setter punktum for den kalde krigen i det norske maktapparatet, sa han.

Viksveen mener det er en utilbørlig rolleblanding når overvåkingstjenesten både fungerer som etterforskningsorgan og påtalemyndighet. Så sent som i mai 2001 godkjente Stortinget at POTs (nå Politiets sikkerhetstjeneste, PST) skal fortsette med dagens rolletildeling.

Totalt tannløst

— På politisk nivå ble det ikke stilt et eneste spørsmål til den betenkelige rolleblandingen. De politiske organers behandling av POTs roller og oppgaver i fjor og i år var en totalt tannløs forestilling, uten noen form for prinsipiell og grunnleggende diskusjon. Årsaken finner vi i en form for "materialtretthet" hos politikerne, som åpenbart ikke lenger orker å forholde seg til disse problemstillingene etter mange år med overvåkingsskandaler, skriver han.

Konfrontasjon

Viksveen aksepterer uten problemer at Politiets overvåkingstjeneste undersøkte nærmere hva som var hans rolle i "Lanze"-saken, etter at tidligere Stasi-offiserer hadde sagt at han gjemte seg bak dekknavnet "Lanze". Men han mener at etterforskningen bar helt galt av sted, fordi POT fra første øyeblikk valgte konfrontasjon mens deres etterforskere ikke visste nok om Stasis arbeidsmetoder.

Han er overbevist om at saken ville utviklet seg annerledes dersom selve etterforskningen var blitt overlatt til det ordinære politiet.

I boka går han grundig inn på avhørene i Berlin og Dresden, og beskriver hvordan Stasi bygde opp "Lanze" som en samlemappe der likt og ulikt inngikk, mens den var knyttet til Viksveens navn.

(NTB)