Harry StrandBerlin

I rettslige avhør har Elisath bekreftet at han vervet Viksveen som agent, og ga ham opplæring.

Vitneforklaringen kan bli helt avgjørende for om det blir tatt ut spiontiltale mot Viksveen. Den alvorlige saken fremstår langt mer dramatisk etter torsdagens rettslige avhør i Berlin.

Stasi skal ha fattet interesse for Viksveen tidlig på 1960-tallet, ut fra det miljøet han jobbet i. Den spionsiktede journalisten sier til Adresseavisen at han tror han har noen ledetråder som kan føre frem til hvordan Stasi ble oppmerksom på ham.

Tok selv kontakt Manfred Elisath skal ha vært Viksveen føringsoffiser fra 1962 til 1966. Han hevder personlig å ha tatt kontakt med Viksveen, men under falsk identitet.

– Den gangen han mener å ha kontaktet meg, sier han at han brukte et annet navn. Han avslørte aldri sin faktiske identitet, og han sier at jeg aldri var klar over at han kom fra Stasi, sier Viksveen.

På spørsmål fra Bergens Tidende om han kan huske å ha møtt Manfred Elisath, sier Viksveen først at han ikke kan huske det. Men han vil jobbe med saken. Han vil anstrenge seg i forsøk på å erindre noe, og minner om at dette skal være over 30 år siden. Etter noen runder om andre forhold sier Viksveen at «de i hvert fall ikke kan ha møttes mange ganger».

Under de ni timer lange rettslige avhørene torsdag, skal Viksveens påstått første føringsoffiser ha fortalt at han første gang tok kontakt med Viksveen i forbindelse med kontroll av reisende til og fra den strengt lukkede, tidligere kommuniststaten DDR. Den tidligere oberstløytnanten var av den oppfatning at «Lanze» var en agent med utviklingspotensial. Elisath skal under avhørene til fulle ha bekreftet at han ga sin nye spion opplæring i bruk av minikamera, kodenøkler og enveis radiokommunikasjon. Men «Lanze» skal ikke ha tatt i bruk utstyret, og skal senere ha glemt hvor han hadde lagt det.

Bred kjennskap Elisath skal også ha bekreftet at han kunne identifisere «Lanze» som Viksveen ut over å gjenkjenne ham. Han skal ha fortalt, og bekreftet politiforklaringen, om at han var kjent med at «Lanze» var journalist, hvilke aviser han da jobbet for, hvor hans kone kom fra og andre detaljer som bidrar til identifiseringen. I fotokonfrontasjon har også Elisath utpekt Viksveen som «Lanze».

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad bekrefter at det rettslige avhøret torsdag omhandlet spørsmålet om identifikasjon, og at Elisaths tidligere politiforklaring i hovedsak ble bekreftet, i tillegg til at den ble utdypet og supplert med nye opplysninger.

— Jeg er opptatt av sannheten, og den synes jeg vi har fått i dag, sier Qvigstad, som later til å være fornøye med det han beskriver som et «nyttig rettsmøte».

Adresseavisen/Bergens Tidende

Les også: Nytt nederlag for POT

Vitneforklaringen i går kan bli helt avgjørende for om det blir tatt ut tiltale mot Stein Viksveen.Foto: Knut Falch / Scanpix.