Den spionsiktede journalisten Stein Viksveen nektes fortsatt innsyn i dokumentene som ligger til grunn for siktelsen mot ham. Ny frist er satt til 28. april.

Kjennelsen er den 17. så langt i Viksveen-saken. Byrettsdommer Truls Lie slår fast at Viksveen fortsatt skal nektes innsyn i de underliggende etterforskningsdokumenter som danner grunnlag for siktelsen.

Nektelsen gjelder inntil retten eller påtalemyndigheten bestemmer noe annet eller rettslig avhør av siktede er foretatt, dog ikke utover fredag 28. april.

I forrige uke ble det i en kjennelse slått fast at Viksveens forsvarer, Atle Helljesen, skulle få innsyn i de dokumentene som er lagt fram for retten. Onsdag snudde POT i denne saken og ville kun gi Helljesen et begrenset innsyn.

Påtalemyndighetens kjæremål over denne forhørsretts-kjennelsen er nå oversendt lagmannsretten og er gitt oppsettende virkning.

NTB