Avhørene føres bak lukkede dører, men siktede Svein Viksveen sier til NTB på mobiltelefon at han føler seg styrket etter første dag.

– De kjente ikke mitt navn og de kjente ikke identiteten til agenten som har gått under navnet Lanze, sier Viksveen til NTB.

Fram til klokken 16 hadde retten avhørt to vitner, og et tredje rettslig avhør skulle begynne se-nere på ettermiddagen.

Verken Viksveen eller hans forsvarer Atle Helljesen fikk adgang til å treffe det norske pressekorpset mens avhørene pågikk. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad kom derimot ut for å orientere kort om enkelte faktiske forhold. Avhørene ledes av en tysk dommer, hvis identitet holdes hemmelig for pressen.

Innvendinger avvist Forsvarets krav om at avhørene av de tidligere medarbeiderne i den østtyske etterretningstjenesten Stasi skulle skje for en norsk rett, ble i første omgang avvist av dommeren, som besluttet at avhørene skulle gjennomføres etter oppsatt plan, fortalte Qvigstad, som virket opplagt og i godt humør etter sju timer i retten. Han var likevel svært tilbakeholden med å kommentere hva som faktisk kom fram i avhørene mandag.

Avhørene skjer ved at den tyske dommeren som leder avhøret, stiller sine spørsmål til vitnet. Deretter får påtalemyndigheten, ved Qvigstad, og Viksveens forsvarer Atle Helljesen anledning til å stille spørsmål.

Qvigstad ville eksempelvis ikke si hvor mange avhør som var gjennomført, men svarte bare bekreftende på at det var gjennomført «mer enn ett avhør». Vitnenes ønsker om å unngå pressen blir tatt til følge, sa førstestatsadvokaten:

– Ønsker de å snakke med pressen, får de det. Hvis de ikke ønsker det, møter de ikke journalistene, sa han, og bekreftet at den tyske dommeren har besluttet at vitnene kan bli ført inn og ut av rettssalen slik at de unngår de norske journalistene som oppholder seg utenfor rettslokalet.

Alle 14 vitner vil bli avhørt, og avhørene vil trolig vare «godt ut i neste uke», ifølge Qvigstad. På spørsmål om vitnene er samarbeidsvillige eller svarer motstrebende, sier han at «de forklarer seg greit».

– Ressurssløsing Forsvarer Atle Helljesen sier til NTB at han opplever de rettslige avhørene i Tyskland som en «forferdelig ressurssløsing».

– Selv snakker jeg ikke tysk, og alle spørsmål og svar må derfor oversettes.

Det er tungt å få opplysninger, og absolutt ingen ideell måte å gjennomføre rettslige avhør på, sier han, men kommenterte ellers bare at «saken går sin gang».

Forsvaret har levert inn et krav til Oslo forhørsrett om at avhørene må føres for norsk rett, men etter en times formalprosedyre mandag morgen besluttet retten å fortsette avhørene som plan-lagt.

Går langsomt Førstestatsadvokat Qvigstad bekrefter at avhørene tar tid. «Det går seint,» sier han, men har inntrykk av at avhørene skjer på basis av en viss erfaring.

– Jeg har inntrykk av at det har vært gjort lignende ting før, men jeg vet ikke om det har vært spionasjesaker.

Dersom de videre avhørene skjer i samme tempo som mandag, kunne de 14 avhørene vært gjennomført i løpet av uken. Men forsvaret har varslet at de ønsker god tid, og at avhør av en-kelte tidligere Stasi-medarbeidere kan ta en hel dag. Et avhør skal skje i Dresden, men Qvigstad vil ikke opplyse når det skjer.

KLAR FOR AVHØR: Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad på vei inn i rettslokalet i Amtsgericht Tiergarten mandag morgen. Tre vitner forklarte seg mandag i saken mot journalist Stein Viksveen. FOTO: SCANPIX