-Jeg er nysgjerrig på å møte Stasi-offiserene som har belastet mitt gode navn og rykte, sier den spionsiktede journalisten Stein Viksveen til Dagbladet.

Til sammen 14 tyske vitner skal forklare seg i byrettsdomstolen Tiergarten i Berlin, og det er ventet at avhørene vil pågå i over en uke.

Flere av vitnene er tidligere Stasi-ansatte som i tidligere avhør har knyttet Stein Viksveen til spionen med kodenavn "Lanze".

Viksveen sier til Dagbladet at han ikke er redd for at noen av vitnene i avhør skal uttale at de gjenkjenner ham.

Bak lukkede dører Avhørene skal etter alt å dømme foregå bak lukkede dører. Stein Viksveen og hans advokat Atle Helljesen har kjempet for å unngå en "prøverettssak" der vitner for åpen rett kan komme med beskyldninger som kan bli hengende ved Viksveen selv om saken senere skulle bli henlagt.

Helljesen har tidligere sagt at han vil be om lukkede dører. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad vil først når han er på plass i rettssalen i Berlin opplyse om påtalemyndigheten vil be om lukkede dører.

Tysk dommer I Berlin blir den norske påtalemyndigheten representert med førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, POTs påtaleansvarlige Eli Vockmar og to sentrale etterforskere, ifølge VG.

Den norske påtalemyndigheten har tidligere uttalt at de rettslige avhørene i Tyskland er viktige for å avgjøre om Stavanger Aftenblads korrespondent skal tiltales

En tysk dommer skal lede avhørene, som foregår på tysk. Det vil imidlertid være en tolk tilstede, slik at de norsktalende kan følge med. Også forsvarerne vil få mulighet til å stille vitnene spørsmål.

Hemmelige dokumenter Journalist Stein Viksveen er siktet for ved flere anledninger fra 1962 til november 1989 å ha overlevert kopier av blant annet NATO-dokumenter stemplet "Top Secret" og Amnesty-dokumenter til sikkerhetspolitiet (Stasi) i det tidligere DDR.

Under avhør av Viksveen i oktober kom det fram at sju tidligere Stasi-folk knytter han til Lanze og at Lanzes første føringsoffiser skal ha plukket ut Stein Viksveen på en fotokonfrontasjon.

I en kjennelse fra Oslo forhørsrett fra desember 2000 heter det at det ikke lenger er skjellig grunn til å mistenke Viksveen for å ha overtrådt spionparagrafen før 1972, og at det er svekket sannsynlighet for at han spionerte så sent som i 1989.

NTB