HARRY STRANDBERLIN

Flere kjente føringsoffiserer, pluss instruktøren og kureren «Monica», skal i vitneboksen når andre uke i Stasi-avhørene innledes i Berlin i formiddag.

Sentrale vitner To sentrale Stasi-vitner har allerede gjenkjent Viksveen. Selv om «Lanze» ikke blir ansett for å ha vært en stor Stasi-spion, er materialet omfattende, og «Lanze» er den første norske Stasi-agent fra den politiske sfære.

Viksveens kamp for å riste av seg de sterkt belastende beskyldningene, fremstår ikke som styrket etter at åtte av 14 innstevnede vitner er avhørt.

Derfor er inntrykket i øyeblikket, at det er mest sannsynlig går mot en spiontiltale for Viksveen i løpet av våren.

Slik saken nå står, kan det tenkes at Viksveen og hans forsvarere gjør klokt i å forberede seg på rettssak, uten for store forhåpninger om at saken reduseres fra spionasje (paragraf 90) til forsøk på spionasje (paragraf 94).

POT mener det handler om en sammenhengende forbrytelse mot spionparagrafen.

Rekruttert eller registrert? Viksveens advokat, Atle Helljesen, hevdet etter avhøret av vervingsoffiser Manfred Elisath, at det er helt feil å påstå at Elisath bekreftet at han ga Viksveen opplæring i bruk av spionutstyr, noe som er viktig for å påvise forskjellen mellom «registrert» og «rekruttert».

To interessante Stasi-vitner skal nå inn på teppet. Det er påståtte føringsoffiserer, som begge i politiforklaring har oppgitt at de har møtt Viksveen, og at de skal kunne identifisere ham som «Lanze»: Major Jurgen Wittig (52) og oberstløytnant Helfried Linkhardt (70). Wittig skal ha vært Viksveens nest siste føringsoffiser, med ansvaret i årene før fredagens vitne, Heinz Becker, overtok på begynnelsen av 1980-tallet.

Adresseavisen/Bergens Tidende