Minst to kvinner ønsker å vitne for å underbygge voldtektsanmeldelsen mot Jan Birger Medhaug, ifølge anmelderens bistandsadvokat Hege Salomon.

Hun ber om at etterforskningen mot Medhaug blir gjenopptatt. Jan Birger Medhaug har på sin side påklaget grunnlaget for henleggelsen.

— Ethvert karaktervitne i denne saken er av helt perifer interesse. De kan ikke bidra til å belyse det som er tema for den påtalemessige vurderingen, sier Medhaugs advokat Bjørn O. Vikse til NTB.

Han mener det påtalemyndigheten skal vurdere, er hva som skjedde i januar 1993 mellom Jan Birger Medhaug og kvinnen som anmeldte ham for voldtekt. Spørsmålet om de nye vitnene kan bidra til å styrke kvinnens troverdighet, mener han er uinteressant.

— Jeg kan ikke se at nye avhør overhodet kan bidra til å belyse denne saken. Når jeg mener saken bør henlegges fordi intet straffbart forhold anses bevist, er det på basis av begge partenes forklaringer. Det har ingenting med troverdigheten deres å gjøre. Ingen andre vitner vil kunne si noe om dette, sier han.

(NTB)