Området ligger like ved Hedrum kirke. Funnet er gjort i forbindelse med undersøkelser av arealer for utvidelse av kirkegården i Hedrum.

Skipsarkeolog Knut Paasche undersøker for tiden dette området for Vestfold fylkeskommune. Han sier det helt sikkert er funnet en båt. Det er også funnet en nedgraving som viser at ytterligere en båt er i området.

– Dette er ikke et funn på linje med Oseberg, sier Paasche.

Oseberg var gravet ned i en dal og dekket med leire. Det gjorde at skipet ble godt bevart.

Dagens funn i Hedrum er likevel både interessant og viktig. Det er funnet rester av konstruksjonen som kan gi arkeologer og forskere en nøyaktig beskrivelse av hvordan skipet har sett ut.

Paasche forteller at det er for tidlig å si om funnet skal graves ut i sin helhet. Først må i så fall Riksantikvaren frigi området. Deretter må det arkeologiske utgravinger til, og i neste omgang må det vurderes om det er riktig å ta opp funnet.