Siden mai har de ansatte i Hjemmetjenesten i Bergen hatt seks timers arbeidsdag. Alle ansatte jobber mer intensivt, har mindre pauser og gjør samme jobben som de før brukte 7,5 timer på. For de seks effektive timene får de full lønn, betalt for 7,5 time.

Men innleide vikarer og kommunens egne ringevikarer taper på sekstimersdagen. De har samme arbeidsoppgaver og samme turnus, men får bare betalt for de seks timene de er på jobb.

Urettferdig

— Det er ujevn lønn. Mens vi får 700 kroner dagen, får mine kolleger 800 kroner dagen, sier en hjemmehjelp BT har snakket med.

Hun tør ikke stå frem i avisen da hun redd for å bli sparket dersom hun klager i avisen.

Da begynte i hjemmetjenestene som tilkallingsvikar ble hun etter hvert klar over de ulike lønnsforholdene de ansatte har.

— Alle snakker om lønn og hvor mye vi får. De fast ansatte spør om vi også får betalt for syv og en halv time. Men det gjør vi ikke.

Ulikheten i lønn får også RVs Torstein Dahle til å reagere.

— Jeg mener dette ikke er i samsvar med forutsetningene for sekstimersdagen. Premissen for å innføre dette skulle være full lønnskompensasjon for alle. Slik det er nå blir det en kraftig inntektsreduksjon for vikarene, sier Dahle.

Sparer på vikarer

Tilsvarende den reduserte inntekten til vikarene, sparer kommunen på utgifter på å bruke vikarer. I praksis jobber vikarene 100 prosent, og får 80 prosent lønn, skriver Dahle i et brev til helsebyråd Trude Drevland.

— Kommunen skal ikke spare på å bruke vikarer, de skal ha fullverdige vilkår, sier Dahle.

Sekstimersdagen er innført for en prøveperioden på to år, som et forsøk på å få ned sykefraværet. Da denne ble avtalt ble lønnskompensasjonen nedfelt i tariffavtalen. Her ligger det også at ringevikarene bare skal få betalt for timene de er på jobb.

— De som er inne i vikariat over en måned får lønnskompensasjon. Ringevikarer får betalt etter timene de jobber, det står i tariffavtalen og den er underskrevet både kommunen og fagforeningene, sier Sølvi Søreide, direktør for Bergen Hjemmetjenester KF.

Helsebyråd Trude Drevland (H) er på ferie og vil ikke kommentere saken konkret nå.

— Dette er et administrativt arbeidsforhold, jeg vil ikke gå inn i detaljavtaler. Men jeg vil se på hva som er utfordringen når jeg er tilbake fra ferie, sier Drevland.