— Jeg er sannelig overrasket over at en politiker fra Venstre ser seg tjent med å skjelle ut folk som virkelig har gjort noe for å bedre kollektivtrafikken i Hordaland, sa Frøiland.

Det hadde vakt oppsikt i flere kretser i stortingsmiljøet at May Britt Vihovde i et intervju med Bergens Tidende dagen før rettet krass kritikk mot fylkespolitikerne og bypolitikerne i Bergen.

Gassdrevne busser

Venstrerepresentantens påstander om forsømmelser og svikt når det gjelder å satse på kollektivtrafikken i bergensområdet fikk først og fremst Frøiland til å tenne.

Arbeiderpartikvinnen hevdet at det tvert imot er gjort imponerende mye i Hordaland, bl.a. for å legge til rette for fremtidsrettet busstrafikk. Overgangen til gassdrevne busser og fastfrysing av takstene i en lengre periode er to eksempler på at lokalpolitikerne ikke har noe å skamme seg over, mente hun.

— Eg er mildt sagt forundra over den tonen Vihovde nyttar, sa Ranveig Frøiland.

«Lite romslig»

Også SVs Heidi Sørensen gikk på talerstolen for å irettesette Vihovde. Sørensen mente at hun var «lite romslig», og at hun burde erkjenne at SV og Venstre står nær hverandre i holdningen til kollektivtrafikken. Hun ville heller ikke finne seg i påstanden om at SV ikke er i stand til å prioritere på dette området.

Vihovde fastholdt på sin side at Bergen og Hordaland ligger på «jumboplass» i forhold til andre store byer som satser stort for å gjøre kollektive transportmidler mer attraktive.

— De som stiller opp lokalt, vil også få mest fra staten, sa hun.

Ris også til KrF

Kristelig Folkeparti fikk også gjennomgå for sviktende vilje og evne til å følge opp løftene i valgprogrammet. Både Frøiland, Sørensen og Bjørgulv Froyn (A) harselerte over brageløftet om å senke takstene med 25 prosent, mens det motsatte ser ut til å skje.