Den katolske kirken måtte låne Trefoldighetskirken av sine lutherske trosfeller, ettersom St. Olavs katolske domkirke var for liten til å huse alle gjester fra inn— og utland. Den høytidelige seremonien ble innledet med en prosesjon av 140 prester, biskoper og ordensbrødre fra det katolske menighetshuset til Trefoldighetskirken, en distanse på noen hundre meter.

Selv om de to kirkesamfunnene samarbeidet om lokalitetene lørdag, viste værgudene seg fra sin mest ufyselige side. Kald vind og striregn skape en heller ugjestmild stemning ute. Men inne ventet en to timer lang katolsk seremoni med alle ingredienser, som røkelse, lys, orgelmusikk, korsang, bønn, tekstlesing og nattverd.

Stort område

Oslo katolske bispedømme er betydelig større enn navnet skulle tilsi. Det omfatter hele Sør-Norge sør for Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Hele 90 prosent av den katolske kirkes 50.000 registrerte medlemmer bor her. Snaut én prosent av Norges befolkning bekjenner seg til katolisismen.

Den 52 år gamle Eidsvig konverterte til den katolske kirke i 1977 og tok teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo året etter.

Utnevnelsen er gjort på høyeste nivå i Roma av pave Benedikt XVI selv. Han var representert under vigslingen ved den pavelige ambassadør til de nordiske land, erkebiskop Giovanni Tonucci. Han residerer til daglig i Stockholm.

Eidsvig sier han vil forsvare og forkynne den katolske lære, men er åpen for stille spørsmål ved gamle læresetninger. Men abort godtar han definitivt ikke. Prevensjon og abort ser han som farlige inngrep i naturen.

Pavelig utsending

Under seremonien var kirken tettpakket av troende katolikker og en god del skuelyste. På podiet var det like trangt, og her satt trosbrødre i fallende rangorden med 14 biskoper fremst. Tonucci satt ute på gulvet like til venstre for alteret, med biskop-elekt, og ettervert også biskop, Eidsvig på motsatt side.

Eidsvig overtar etter østerrikeren Gerhard Schwenzer (66), og han har som ledd i forberedelsene oppholdt seg tre år hos augustinerne i Klosterneuburg i Østerrike. Han var korherre og novisemester. Hos augustinerne er alle på fornavn, og det var her han tok navnet Markus. Eidsvig har også i flere år virket som kapellan og sogneprest i St. Paul menighet i Bergen.

Pavens utnevnelse skjedde 29. juli, på minnedagen for hellige Olav. Samtidig ble Schwenzers avskjedssøknad innvilget. Ordinasjonen ble satt til 22. oktober. Nå er han den katolske kirkes ansikt utad i Norge, og utnevnelsen gjelder resten av yrkeslivet, til fylte 75 år.

Ingen radikaler

Oslo katolske bispedømme får ingen radikaler i biskopsstolen, men en person som kanskje er mer spørrende enn forgjengerne.

Eidsvig sier han i studiedagene var sterk motstander av kvinnelige prester. I dag ser han noe mer nyansert på det, uten å ville ha sagt at han har skiftet mening. Han viser til ulike oppfatninger innenfor kirken, og så lenge det ikke er noen avklaring, holder han seg til den aksepterte læren.

Den nye Oslo-bispen har en opplevelsesrik fortid. Foruten å ha vært i ulike kirkelige posisjoner i 23 år, har han vært journalist i Morgenbladet i 10 år, samt sittet 101 dager i sovjetisk fengsel.

Før konvertering til katolisismen var han aktiv i Unge Høyre, og i 1976 kom han ikke hjem etter en pakketur til Moskva. Han ble tatt på fersken med løpesedler og en håndbok i illegalt arbeid, en kurérjobb han hadde påtatt seg for en støttekomité for opposisjonelle grupper i det gamle Sovjetunionen.

Tre måneders isolasjon og en kost bestående av grøt og kålsuppe tok slutt etter at blant andre daværende utenriksminister Knut Frydenlund engasjerte seg.