Dersom dette er en korrekt observasjon vil det gi alibi for den

draps og overgrepstiltalte 22-åringen. Ifølge Jan Helge Andersen var han og Kristiansen midt inne i Baneheia på dette tidspunktet.

Moren kom med disse opplysningene for første gang i retten i går. Hun fortalte at hun hørte stemmen til Viggo, og at hun gikk til kjøkkenvinduet

for å se etter. Hun skal da ha sett ham snakke i mobiltelefonen.

Hun tidfester denne observasjonen til rundt 19.00 fredag 19 mai 2000. Mer sikker nå

Da hun vitnet i Kristiansand byrett i fjor vår sa hun kun at hun mente å ha hørt stemmen hans utenfor huset, men at hun var usikker på om hun hadde sett

ham. I Agder lagmannsrett var hun altså langt mer sikker på sin observasjon.

Førstestatsadvokat Dahl: — Dette er nye opplysninger for oss. Hvorfor har du

ikke sagt dette før?

Moren: - Jeg mener jeg har nevnt dette for politiet.

Ønsketenkning?

Under utspørringen gav moren likevel uttrykk for en viss tvil omkring sine

observasjoner av sin sønn drapskvelden. Hun sa blant annet at det var

vanskelig å skille dagene fra hverandre.

Moren: - Jeg vet ikke om dette er ønsketenkning. Han pleide jo alltid å farte ut og inn hjemme på denne tiden, sa hun.

En gjennomgang av Kristiansens mobiltelefonsamtaler viser at han ikke snakket i mobiltelefonen sin i dette tidsrommet. - derimot mottok han og sendte en tekstmelding like før kl. 19.00. Raseritokter

I sin vitneforklaring fortalte moren om en meget vanskelig oppvekst for sin

yngste sønn. Han hang etter fagmessig og ble mobbet på skolen. Hjemme kunne

han ha voldsomme raseritokter, og ved en anledning havnet han i slåsskamp

med sin egen mor.