Senere gikk det fire måneder før han ble pågrepet, sa førstestatsadvokat Edward Dahl i sin prosedyre i lagmannsretten torsdag formiddag.

Aktor sa at mye er gjort fra politiets side i Baneheiasaken uten at det er sikret bevis. Han minner om at ingen må gå i den fella å tro at mye arbeid med lite resultat tyder på manglende bevis. Dette er ikke poenget. Lagretten skal vurdere de bevis som politiet har lagt frem, og ikke vurdere det arbeid som har vært fånyttes. Eventuelle manglende bevis forteller ikke noe om Kristiansens uskyld.

Denne etterforskningen har vist at retningen ikke peker noen annen vei enn mot Kristiansen og Andersen.

Kristiansen har vært dyktig og heldig. Han hadde to dagers forsprang på politiet. Han var nøye med å gjemme likene som den praktiske mannen han er.

Han hadde tid til å kvitte seg med kniven, kaste eller vaske klær. Dernest hadde han fire måneders forsprang på politiet før gjennombruddet i etterforskningen kom. I denne perioden kunne han planlegge sitt alibi.

Oppklaringen av saken kom fordi Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk institutt klarte å finne spor fra åstedet. Fire måneders ordinær etterforskning hadde ikke ført til noe annet enn at de to tiltalte var mistenkt.

Politiet finner ikke bevis uten å lete.

I denne saken er det ingen alternativ gjerningsmann.

Hva med troverdigheten til Viggo Kristiansen?

Han har hatt problemer med å forklare seg til politiet. Til slutt maktet han ikke å forklare seg lenger og svare på vanskelige spørsmål. Da svarene på DNA-prøvene kom fra Spania nektet han å forklare seg mer til politiet. Det hadde han rett til. Likevel sier det noe om Kristiansen.

Kristiansen ga først to forklaringer til politiet. I disse to forklaringen fortalte han ikke at han hadde vært ved Svarttjønn og truffet Jan Helge. Forklaringene var ikke sannferdige.

Telefonbruken Kristiansen forteller om stemmer ikke med utskriftene som viser trafikken med hjemmetelefonen og mobiltelefonen.

I den første forklaringen sier han at han traff Jan Helge ved lekeparken. Senere har han forklart at han syklet forbi bommen og inn i Baneheia. Dette er to forskjellige forklaringer og usant.

Til politiet har Kristiansen forklart at han fikk nøkler på utsiden av bommen, senere på innsiden. Nok et eksempel på uriktige forklaringer.

Viggo Kristiansen hadde nemlig ikke noe ønske om å bli observert eller plassert innenfor bommen drapskvelden.

Telefonen til Espen Bakke ble tatt klokka 21 til 21.30, sier Kristiansen. Dette var ikke riktig. Telefonsamtalen fant sted klokka 20.19. Klokkeslett er ikke det letteste for Kristiansen, men likevel uriktig i dette tilfellet.

Kristiansen sa på rundspørringen til politiet etter drapene at han hadde sort T-skjorte og blå treningsbukse på seg drapskvelden. I retten sa han noe annet.

Kniven som ble funnet på søppelfyllinga ble ifølge Kristiansen vist til en arbeidskamerat. Denne arbeidskameraten har ikke sett noen kniv. En av de to snakker usant eller husker feil.

Kristiansen sa at han så denne kniven i verktøykassa si i bua dagen før han ble pågrepet. Tilfeldighetene var slik at politiet ransaket bua i juli i forbindelse med kikkersaken. Bua og verktøykassa ble filmet. Da lå det to kniver i verktøykassa. De samme knivene lå der også da bua ble ransaket den dagen Viggo ble pågrepet.

Hvorfor i all verden snakker Viggo Kristiansen usant om denne kniven? Det vet ikke jeg.

Til lederen av onsdagsklubben fortalte Viggo Kristiansen at han hadde sovet hos bestemora drapskvelden og natta, og at Jan Helge tok en joggetur i Baneheia. Dette er feil. Viggo sov hjemme denne natta.

Det var vanskeligere å ta ham i usannheter her i lagmannsretten. Han har erfaring og trening nå. I lagmannsretten var han omtrentlig og usikker. Men også i lagmannsretten kom han med en forklaring som åpenbart var uriktig. Han sier at han ikke visste hvilken sykkel han brukte da han syklet inn i Baneheia. Det tror jeg er uriktig, fordi han helt åpenbart må ha brukt den nye sykkelen.

Hvilket inntrykk sitter lagretten igjen med av Kristiansen etter disse ukene i retten?

Hvordan vurderer lagretten de to tiltalte opp mot hverandre? Hvem snakker sant?

Lagretten må gjøre en sammenligning.