Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10), skriver Aftenpostne.no.

Medtiltalte Jan Helge Andersen ble dømt for drap på den ene av jentene og seksuelle overgrep mot begge. Han forklarte under rettssaken at det var Kristiansen som drepte begge jentene.

Avvist to ganger

Kristiansen og hans advokat Sigurd Klomsæt har gjort mange forsøk på å få saken mot ham gjenopptatt, men er blitt avvist av gjenopptagelseskommisjonen to ganger, sist i september 2010.

Denne gang reise Kristiansen sivil sak mot kommisjonen for å få kjent dens avgjørelser kjent ugyldige.

Kristiansen mener at kommisjonens saksbehandling vært vilkårlig, tendensiøs, forutinntatt og lovstridig.

Under rettssaken hevdet Kristiansen og hans advokater at kommisjonen ikke har utfylt utredningsplikten den har etter straffeprosessloven, blant annet fordi hverken Kristiansen eller medtiltalte Andersen ble avhørt.

Må betale

I sin dom skriver Oslo tingrett blant annet: «Retten påpeker endelig det paradoksale i at en domstol — i tingretten besatt med enedommer - skal overprøve den bevisvurdering som tidligere er gjort av 10 lagrettemedlemmer og deretter av 5 medlemmer av kommisjonen, alle meget kvalifiserte.»

Tingrettens dom er på 23 sider og slutningen er at Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker frifinnes. Kristiansen dømmes til å betale 238.000 kroner i saksomkostninger.