Flirende og tilsynelatende helt upåvirket. Slik fikk TV-seerne onsdag kveld se framferden til mannen som er dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

— Dette er et klart brudd på domstollovens paragraf 131 a, hvor det heter at fotografering, filmopptak og opptak for radio og fjernsyn er forbudt under forhandlinger i en straffesak. Forbudet gjelder også foto eller opptak av den siktede eller domfelte på vei til eller fra rettsmøtet, såfremt den siktede ikke selv samtykker i å bli tatt bilde av, sa 22-åringens forsvarer Tore H. Pettersen før erstatningssaken etter barnedrapene tok til i Agder lagmannsrett torsdag.

Advokat Pettersen etterlot ingen tvil:

— Jeg har flere ganger under denne saken blitt spurt om Viggo Kristiansen gir aksept for å bli fotografert. Og hver gang har spørsmålet blitt konsekvent avvist. Etter min oppfatning må dette få konsekvenser for TV 2, som viste bilder av Kristiansen under nyhetene onsdag kveld.

Offentliggjøringen av bildene i TV 2 var ingen glipp, men resultatet av en bevisst, redaksjonell vurdering.

— Hensynet til den domfeltes personvern må veies opp mot retten til å informere i en så spesiell og grotesk sak. Kristiansens reaksjon på dommen var en så viktig del av historien at vi valgte å vise den, sier nyhetsredaktør Kjell Øvre Helland i TV 2 til NTB.

Helland sier at det finnes indikasjoner på at de aktuelle bestemmelsene i den norske domstolloven kan være i utakt med praksis ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

(NTB)