Det er konklusjonen etter test av klaseammunisjon på Hjerkinn i september og oktober 2006, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Hun og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte regjeringens konklusjon på en pressekonferanse fredag.

Erfaringer fra Libanon

Klasevåpen rammet sivilbefolkningen i konflikten mellom Israel og Hizbollah i Libanon i sommer, og disse erfaringene har veid tungt når regjeringen har vurdert spørsmålet om fortsatt forbud. Blindgjengere som ligger på bakken og blir plukket opp av barn er et stort problem.

– Det er ikke denne typen klasevåpen vi har i det norske forsvaret. Vår ammunisjon er av høyere kvalitet, men vi mener det er så viktig å få til et internasjonalt forbud at vi vil unnlate å bruke den ammunisjonen, sier Strøm-Erichsen.

Ikke brukt i internasjonale operasjoner

Den norske klaseammunisjonen har ikke vært brukt i internasjonale operasjoner på Balkan, i Midtøsten eller Afghanistan, men skal brukes til forsvar av Norge hvis landet blir invadert.

Forbudet, eller moratoriet som Støre kaller det, innebærer ikke at ammunisjonen blir destruert.

Stor tilfredshet

Det offisielle norsk nei til eget bruk av klasebomber ble fredag møtt med stor tilfredshet, både av de humanitære organisasjonene og i SV.

– Forlengelsen av det selvpålagte forbudet mot bruk av klasebomber gir Norge nødvendig troverdighet til å gå i bresjen for et forbud mot slike bomber, mener generalsekretæren i Norges Røde Kors, Trygve G. Nordby.

– Norges nei mot klasebomber gir motstandere i alle land noe å slå i bordet med, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Finn Erik Thoresen på vegne av de fem store norske bistandsorganisasjonene.

Humanitær minerydder

Norsk Folkehjelp er en av verdens største humanitære mineryddere, og har lenge kjempet mot både landminer og klaseammunisjon over hele verden. Nå kan de og andre norske organisasjoner som har jobbet for et internasjonalt forbud, feire en betydelig seier.

En forutsetning for regjeringens mulighet til å lykkes med et internasjonalt forbud er at sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner i andre land engasjerer seg, mener Nordby.

– Norges Røde Kors vil derfor i nærmeste fremtid invitere Røde Kors— og Røde Halvmåne-foreninger fra andre land til et møte hvor vi skal diskutere hvordan Røde Kors-bevegelsen best mulig kan få med våre 97 millioner medlemmer og frivillige verden over, sier Trygve G. Nordby.

SV jubler

Og SV jubler sammen med de frivillige organisasjonene

– Dette har vi jobbet for og ventet på lenge, sier en meget fornøyd Bjørn Jacobsen, forsvarspolitisk talsmann i SV.

– Uten de frivillige organisasjonenes langsiktige innsats i denne saken ville vi ikke fått til dagens vedtak. Dette viser at den rødgrønne regjeringen tar de frivillige organisasjonene på alvor, sier Jacobsen.

VIL HA FORBUD: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap.) vil gjøre Norge til et foregangsland i arbeidet for forbud mot klasevåpen.
HÅVARD BJELLAND