Kleppe tok avgjørelsen etter å ha konferert med familie og venner i helgen.

— Nå skal fylkeslederne få en sjanse til å vise at Frp er et demokratisk parti, sier Kleppe, som fredag ble suspendert fra Fremskrittspartiet for 12 måneder.

Støtteerklæringer Han begrunner sin beslutning med de mange støtteerklæringene han har fått.

— Telefonen har ikke stått stille. Jeg har ikke tall på hvor mange henvendelser jeg har fått. Tillitsvalgte i Frp fra hele landet har gitt uttrykk for at landsstyret bør få anledning til å se på saken, sier han.

Kleppe vil ikke spekulere i hvor store muligheter han har for å få medhold i anken.- Jeg tar en ting av gangen. Vi får vente og se. Men jeg mener jo at det ikke er grunnlag for å suspendere meg, sier han.

Samarbeidsproblemer På spørsmål om det ikke vil bli vanskelig å samarbeide med ledelsen i Fremskrittspartiet og stortingsgruppen dersom han skulle få medhold, svarer han:

— Det vil jeg ikke spekulere i. Vi må bare vente og se.

Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen ville ikke kommentere Kleppes beslutning overfor NTB mandag ettermiddag. Han henviste til partiets generalsekretær Geir Mo, som mandag satt opptatt i møter.

Nestformann i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, visste ikke om Kleppes anke før Nettavisen fortalte henne om det.

Rask behandling - Dette er ifølge vedtektene Kleppes fulle rett, og jeg tar avgjørelsen til orientering, sier Siv Jensen til Nettavisen.

Kleppes anke sendes mandag og den suspenderte stortingsrepresentanten kan vente seg en rask behandling. Siv Jensen sier hun regner med at Kleppes anke vil bli behandlet raskt, av hensyn til alle berørte parter.

Kleppes beslutning innebærer at den såkalte Sørlandslisten midlertidig blir lagt på is.

NTB