Fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila ber nå fylkeslegen gripe inn for å gi fengselsledelsen en oversikt over hvor mange fanger som har fått Viagra. Dette for å kunne vurdere sviktfaren for innsatte ved permisjoner, skriver Dagbladet.

I januar kom det fram at en incestdømt 42-åring fikk utskrevet Viagra i fengselet, i samme periode som han forgrep seg på sin sønn på permisjoner og i fengselets besøksrom.

Det nye tilfellet dreier seg om en mann som er flere ganger domfelt og ilagt sikring for sedelighetsforbrytelser mot kvinner. Det er uklart om det er den samme legen som har skrevet ut Viagra i dette tilfellet.

— Vi har begynt saksbehandlingen av den første saken. Vi mener behandlingen av den er tilstrekkelig for å lage retningslinjer for slike saker, sier fylkeslege i Akershus Anders Smith. (NTB)