Dessuten røyker fortsatt én av tre nordmenn daglig, selv om Statens tobakksskaderåd hvert år bruker mer enn 40 millioner kroner årlig på å stimulere til røykestopp.

Det har gitt små resultater så langt. Det samme har forsøk på å øke befolkningens kunnskap om tobakkens skadevirkninger, med håp om at det skal føre til røykekutt, skriver Aftenposten.

Bare halvparten av befolkningen over 16 år vet at tobakk kan føre til hjerte— og karsykdommer, og bare to av tre vet at røyking kan føre til lungekreft. Det er de oppsiktsvekkende fakta som kommer fram i en undersøkelse MMI har gjennomført for Statens tobakksskaderåd.NTB