Flertallet sa ja til at hiv-positive menn skal kunne få sæd vasket for å få fjernet infiserte sædceller før en inseminasjon.

Det ble ikke flertall i Bioteknologinemnda for å hjelpe hiv-smittede kvinner, fordi det er en 1 til 2 prosent risiko for at barnet kan bli smittet.

— Den risikoen kan man ikke ta, sier nemndas leder Lars Ødegård til NTB.

Det er trolig omkring 15 tilfeller i året der en hiv-positiv mann og en frisk kvinne ønsker å få barn sammen.

Nå er det opp til politikerne og en ny regjering om de ønsker å åpne for assistert befruktning for hiv-smittede menn. Andre smittsomme sykdommer, som hepatitt, vil trolig bli neste prøvestein.

Professor Stig Frøland ved Rikshospitalet har jobbet lenge for at sædvasking skal bli tillatt i Norge. Han er opptatt av at hiv-positive par skal få samme muligheten som andre par til å bli foreldre. Ifølge Frøland er det ikke uvanlig at hiv-positive tar sjansen på å ha ubeskyttet sex når de ønsker å få barn i dag, selv om det er en risiko for at både partneren og barnet blir smittet.