TORGEIR VØLSTAD

LARS IDAR WAAGE (foto)

Barn og unge må være med på lasset når foreldrene vil eller må flytte. I fjor flyttet nesten 53.000 barn og ungdommer i Norge ut av kommunen, 27.000 av dem til et annet fylke.

Og da har de rettigheter:

– Både barneloven og FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å si sin mening i saker som angår dem. Det skal sikres innflytelse etter alder og modenhet i så viktige prosesser, sier seniorrådgiver Kari Jevne hos Barneombudet.

Forskning

Og all flyttingen går bra, eller?

– Kanskje det høres litt selvsagt ut, men likevel: Det kommer an på hva man flytter fra, og hva man flytter til. Og så kommer det an på hvordan flyttingen foregår og hva slags følelser både «flytterne» og omgivelsene har til flyttingen, sier psykolog og forsker ved Agnes Andenæs ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Forskning i Norge som tar for seg barns flytting, handler stort sett om uvanlige flyttinger som er omgitt med av bekymring, i regi av barnevernet eller i forbindelse med samlivsbrudd.

– Bakgrunnen for de mer vanlige flyttingene med barn er ofte positiv. Familien skal flytte til større og bedre bolig, foreldrene får bedre jobber, eller familien kommer nærmere besteforeldrene, sier Andenæs.

Forberede godt

Vanlige flyttinger er nok preget av det som også kjennetegner andre deler av det moderne foreldreskapet – mye omtanke og tilrettelegging. Det er en utbredt forståelse både blant voksne og barn at flytting er noe man helst skal unngå, og dette gjør foreldre enda mer opptatt av å gjøre flyttingen i akkurat deres tilfelle til en god erfaring.

Mange vil for eksempel ta kontakt med den nye skolen og sørge for at barnet får hilst på sin nye klasse i god tid før selve flyttingen. Og så hjelpe barnet til å holde kontakt med venner fra det gamle stedet i tida etter flyttingen. Dette er slikt som krever tid og overskudd, og det er ikke så lett å få til for alle.

Derfor er det viktig å være klar over at ikke all flytting er til noe bedre, og at flere enn bare foreldrene prøver å finne ut hva de kan bidra med for å redusere omkostningene og styrke mulighetene for barn som flytter, om de er i nabolaget eller i klassen til dine egne barn, sier Andenæs.

Ulike behov

– De fleste er flinke til å tilpasse flyttingen til barnas behov. Men husk, barn er forskjellige. Noen trenger faste rutiner og forutsigbarhet mer enn andre, og for dem kan flytting være skremmende. Her er foreldrene de nærmeste til å vite hva barnet trenger, sier Kari Jevne hos Barneombudet.

– Men det viktigste er at barna aldri må bli et gissel når foreldrene er uenige om flytting. All uenighet må ryddes av veien før barna blir involvert, sier Jevne.

Hun mener at det også er viktig å sette av tid til å følge barna godt opp når en kommer til et nytt sted, både i forhold til skole, fritidsaktiviteter og venner:

– Det er lett at voksne begraver seg i sine egne utfordringer i samband med ny jobb og alt som er nytt, men i starten bør foreldre ha ekstra god tid til barna. Det er viktig at de får gode opplevelser i møte med alt det nye.

Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad

Lars Idar Waage