Det viser en undersøkelse som Eksportutvalget for fisk har gjort.

Sild er tradisjonelt et av de fiskeslagene som det spises mest av til jul i Norge. En fjerdedel av den påleggssilden vi nordmenn spiser hjemme i løpet av året, mesker vi oss med i desember måned.

Den typiske sildespiseren er godt voksen -— over 50 år. Sildeeteren er heller ikke vestlending, slik mange kanskje tror. Mest sild spiser de faktisk i Oslo.

Festmat

De foreløpige resultatene fra undersøkelsen viser at nordmenn har mange positive assosiasjoner til sild som pålegg.

Sild karakteriseres som festmat som virker samlende og sosialt blant de spurte. Den forbindes ofte med eksklusivitet og høytid. Sild karakteriseres også som en matvare som passer godt inn i norsk jul.

Den sterke tradisjonsfølelsen til silden kommer trolig av at oppskrifter går i arv, og at folk i dag forsøker å lage disse silderettene slik forrige generasjon tilberedte dem, mener Eksportutvalget for fisk.

Sursild på julebordet

En fjerdedel av påleggssilden som spises i Norge i løpet året blir konsumert i desember.

Tradisjonelt sett skal det være både sursild og andre sildevarianter på norske bord i julen.

I norske husholdninger spises det årlig omtrent 5000 tonn påleggsild. Dette tilsvarer 1,1 kilo per person. Halvparten er sursild og resten er fordelt på andre varianter.

Utsalgsverdien fra butikk er beregnet til 230 millioner kroner, i følge Eksportutvalget for fisk.

En fjerdedel av påleggssilden som spises i Norge i løpet året blir konsumert i desember. Nordmenn forbinder sild med fest og sosiale samlinger. (Foto: Eksportutvalget for fisk)