De fleste av oss har ingen ting imot for eksempel barn og gamle og syke og innvandrere og operasangere og jordbruket og kollektivtrafikken og samer.Men vi må med skam innrømme at vi tenker altfor sjelden på alle disse gruppene og sakene. Vi har så mye annet i hode og hjerte, for eksempel den privateide katten eller vårt eget hus eller de nærmeste slektningene. Partiene derimot, praktisk talt uten unntak, gjør ikke annet enn å tenke på alle som har behov og lider nød, eller som trenger et tilbud. Ofte tenker de så raskt og grundig at de har løsningen lenge før noen er klar over behovet. Det var vel Krusjtsjov som en gang sa at politikere er folk som bygger en bro selv der hvor det ikke finnes noen elv. Pippiskolen Det var for eksempel svært få av oss som lå våkne om natten og tenkte på hvor synd det var på barna som måtte vente helt til de var syv år gamle før de fikk begynne i skolen, og enda lenger før de fikk høre noe om den store og den lille fluttifikasjonstabellen, som også Pippi Langstrømpe hadde hørt om.Politikerne derimot, bygget skolehus for fem-seks milliarder i den aller dyreste tiden og dermed til bortimot dobbel pris, bare for at barna skulle få komme i skole ett år tidligere. I sin godhet la de også på noen milliarder ekstra i året til driftsutgifter. Det eneste de ikke tenkte på, var hva ungene skulle gjøre når de først var kommet i skole. De lærer å lese omtrent like sent nå som de gjorde i den gamle skolen, det har dyre forskere funnet ut på statens regning. Halvannen liter cola Godheten er enda mer grenseløs. Først kom det en regjering som betalte 3 milliarder i året for at folk skulle få råd til å stelle med de minste småbarna hjemme ett år eller to, og nå kommer en ny regjering og bruker enda flere milliarder i tillegg for å få de samme foreldrene til å la være å bli hjemme og i stedet sende barna til spedbarnsavdelinger i barnehagene.Noe slikt hadde vi alminnelige og skrøpelige aldri tenkt å bruke vårt privatbudsjett til. Med skam bemeldt, vi hadde nok sølt bort pengene på skifte av bil, en overflødig tur til Syden eller til å kjøpe halvannen liters flasker med cola og en momsbelagt pizza. Edle tanker Slik er det ikke med de politiske partiene. De tenker bare edle tanker, de er fylt av omsorg til siste punktum i partiprogrammene. Kan vi virkelig påføre slike partier vår ynkelige lille stemmeseddel? Blir det slik at vi får lov å stemme med dem, forutsatt at vi ikke sier det til noen ý fordi ingen partier vil være bekjent av å ha oss som velgere?Hånden på hjertet: Er din holdning til familieverdier og solidaritet med verdens fattige så stor at Kristelig Folkeparti vil være bekjent av deg? Er du villig til å ofre så mye for velferdsstaten at du har fortjent å stemme med Arbeiderpartiet? Er du så villig til å dele dine goder med andre at SV er tjent med å ha deg som velger? Flytt til Berlevåg eller Gamvik Elsker du bestemor og bestefar så høyt at du er villig til å la Fremskrittspartiet og John Alvheim få alle milliardene som de trenger for at de gamle skal ha det godt (ved siden av den mestepensjonen som de har?)Når du kommer tilbake fra ferie i skog og mark og langs strendene i Utkant-Norge, er din offervillighet for å sikre bosettingen og bygdenæringene så stor at Senterpartiet og Odd Roger Enoksen vil ta imot din stemme? Det er ikke nok at du har sett «Heftig og begeistret», du må helst flytte til Berlevåg og bo der i februar!De sier at velgerne er troløse fra meningsmåling til meningsmåling. Det er feil. Problemet er at velgerne oppdager at de ikke er så prektige som partiene de støtter, så de må lete videre.Kirketjener Evensen i «Den store barnedåpen» omformet sin kirke til markedets krav. Det er vel kanskje derfor så mange har søkt nødhavn hos vår tids kirketjener — Petersen i Høyre?