På konferansen om eBorgerskap i Oslo 31. januar blir spørsmålene satt på dagsordenen: Hva må hver enkelt av oss kunne for å utnytte digitale verktøy og tjenester. Og ikke minst — hvem har ansvaret for at vi tilegner oss den digitale kunnskapen.

— Vi ser ikke isolert på IKT i arbeidslivet. Digital kunnskap trenger du over hele fjøla, også i hverdagslivet og samfunnet ellers, sier Per-Arne Brunvoll i Vox, som er ansvarlig for konferansen.

— Det du lærer på jobben har overføringsverdi til dagliglivet - og omvendt. Det dreier seg for eksempel om å forholde seg til ikoner på en skjerm. Det gjør du ikke bare ved datamaskinen, men også ved en billettautomat eller når du skal ha tak i en bok på biblioteket, sier Brunvoll.