– Får de ansatte i NAV noe opplæring i diagnoser som PTSD og andre senskader etter internasjonale operasjoner?

– Våre saksbehandlere skal informere om trygderettigheter og vurdere om den enkelte bruker har krav på trygd. Ved vurdering av trygdeytelser bruker vi uttalelser fra brukerens egen lege, NAV-leger og spesialister vi har avtale med. Det handler mindre om å stille en diagnose enn å finne ut hvilke muligheter brukeren har for å komme seg i jobb. Dette skal våre saksbehandlere være gode på. De får derfor ikke opplæring knyttet til denne typen diagnose.

– Hvordan kan da saksbehandlere i NAV overprøve psykolograpporter og diagnoser veteraner har fått hos helsepersonell, og kreve flere utredninger?

– Vi overprøver ikke helsepersonell. Vi vurderer om den enkelte bruker har krav på trygd. Vi har en plikt til å vurdere brukeren skikkelig. Antall utredninger sier ingenting om kvaliteten på den medisinske vurderingen.

– Er ikke det spesielt at en saksbehandler overprøver en psykolog og en psykiater?

– Overprøving er et galt ord. Vi vurderer om de er kvalifisert for trygdeytelser ut fra dokumentasjonen som foreligger.

– Kan du forstå at FN-veteraner som har ventet på diagnose i flere år reagerer sterkt på at diagnosene fra to eksperter blir overprøvd av saksbehandlere i NAV?

– Jeg kan forstå at det noen ganger kan oppfattes som unødvendig byråkratisk og komplisert. Det finnes et utall interesseorganisasjoner for alle typer sykdommer i Norge, og vi kan bare ikke ha spesialkompetanse på alle. Men vi sitter da ikke der som ignoranter heller.

– Er det nytt for deg at FN-veteraner er misfornøyde med behandlingen de får hos NAV?

– Jeg har ikke vært med på diskusjoner om dette. Men det betyr ikke at det ikke er blitt diskutert før.

– Hvor mange leger og avtalespesialister har NAV i dag?

– Vi har 150 leger. Hvor mange avtalespesialister, psykologer, psykiatere og andre spesialister det er, vet jeg ikke.

– Er det nok?

– Jeg mener vi har tilgang til den kompetansen vi trenger.