— Vi klarer ikke å besvare mer enn 50 prosent av henvendelsene, sier Mette Kammen, daglig leder for Mental Helses hjelpetelefon, til Dagsavisen.

I fjor besvarte hjelpetelefonen 42.000 henvendelser. Hittil i år har 28.000 hjelpetrengende ringt.

— Det er veldig mange ensomme mennesker rundt om i landet, uten sosialt nettverk. Vi har for liten kapasitet og prøver å utvide. Men det skorter på midler, sier Kammen.

Hun tror økningen skyldes at terskelen for å ringe er lavere enn for å søke om offentlig hjelp. Dessuten mener hun krisetelefonene er blitt mer kjent enn de var før.

Kirkens SOS krisetelefon i Oslo har 1.000 frivillige som besvarer henvendelser fra fortvilte innbyggere over hele landet. Mange av henvendelsene dreier seg om ensomhet og psykiske problemer.

I fjor besvarte Kirkens SOS 164.000 henvendelser. Hittil i år har generalsekretær Nora Blaasvær registrert 115.000 samtaler.

Også Kreftforeningens kreftlinje kan opplyse om økt pågang, og har måttet ansette fem nye medarbeidere for å kunne svare på alle henvendelsene.