— U-landene bestemmer 100 prosent hvilke forpliktelser de vil påta seg i disse forhandlingene. Vi er i dialog med noen land om konkurranseutsetting på noen områder. Dette dreier seg overhodet ikke om at vi presser dem til å privatisere eller legge offentlige tjenester ut på anbud. Vi samarbeider og retter forespørsler til disse landene.

— De som påstår at vi fremmer offensive krav eller presser u-land, farer med tull. En usannhet blir ikke sannere om den gjentas mange ganger, sier en provosert utviklingsminister til BT.

Hemmeligholdes

På UDs egne nettider brukes likevel begrepet «norske forhandlingskrav».

— Frafjord Johnson er flink til å utvikle en retorikk som tilslører innholdet i disse forhandlingene, hevder Asbjørn Wahl i Handelskampanjen.

— Dette dreier seg ikke om høflige anmodninger, men om press mot utviklingsland, sier stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV).

Regjeringen har hemmeligstemplet innholdet i alle de norske kravene, eller de såkalte anmodningene, i de pågående WTO-forhandlingene om verdenshandel med tjenester.

Hemmelighetskremmeriet rundt de norske kravene i WTO-forhandlingene har pågått i flere år. Attac og Handelskampanjen mener det er svært graverende og udemokratisk at offentligheten, inkludert stortingsrepresentanter og journalister, ikke får vite hva Norge krever av fattige land - og hvilke motkrav andre land stiller når det gjelder tjenesteliberalisering her i landet.

Uklart med rødgrønt

På spørsmål fra BT om hvorfor regjeringen hemmeligholder de norske kravene, svarer utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson:

— Det spørsmålet må du rette til utenriksministeren som er ansvarlig statsråd for WTO-forhandlingene.

I UD vises det til bestemmelsen i offentlighetsloven som gir unntak for opplysninger som kan skade rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed makt eller internasjonal organisasjon.

Det er uklart om en eventuell rødgrønn regjering vil trekke de norske kravene i Gats-forhandlingene hvis de vinner valgene.

«Vi kan ikke slå fast med bred penn at kravene vil bli trukket, like lite som vi kan frede det som dagens regjering har gjort», skrev Ap-leder Jens Stoltenberg i et innlegg i avisen Nationen sist tirsdag.

Ikke SV-ultimatum

Overfor BT ønsker ikke SVs stortingsrepresentant Audun Lysbakken å si om saken er viktig nok til å velte et regjeringssamarbeid med Ap.

— Vi stiller av prinsipp ikke ultimatum før eventuelle regjeringsforhandlinger, men det er helt åpenbart at tilbaketrekking av de norske Gats-kravene er en av de viktigste utenrikspolitiske sakene for SV, sier Lysbakken.