I 2006 ble det registrert omsatt 63,3 millioner liter vin, som er 2,3 millioner liter eller 3,7 prosent mer enn i 2005, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Omsetningen av øl og brennevin gikk også opp.

Salget av vin på Vinmonopolet, restauranter og andre typer uteskjenkesteder hadde høyest prosentvis vekst i 2006. Økningen i fjerde kvartal, som inkluderer julebordsesongen, var litt større enn i året sett under ett med 4,4 prosent.

Mer øl

Salget av øl i Norge gikk opp med 2,7 prosent eller 6,6 millioner liter fra 2005 til 2006. Da er salget fra uteskjenkesteder regnet med.

I fjerde kvartal økte omsetningen av øl med 2 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Brennevinsomsetningen som ble registrert i Norge i 2006 var på 12,3 millioner liter, som er 346.000 liter, eller 2,9 prosent mer enn i 2005. Fra fjerde kvartal 2005 til fjerde kvartal 2006 økte omsetningen av brennevin med hele 5,3 prosent.

Fanger ikke opp alt

Gjennomsnittlig drakk hver innbygger på 15 år og over 6,5 liter ren alkohol i 2006. Det er en økning på 0,09 liter eller 1,4 prosent fra 2006.

– Tallene fra SSB fanger ikke opp privatimport av alkohol, smuglervarer eller hjemmeprodusert alkohol, forteller Øyvind Bosgard i Statistisk sentralbyrå til NTB.

Dermed ligger er den totale omsetningen og konsumet noe høyere enn SSB-tallene som viser en samlet omsetning i 2006 på 24,2 millioner liter ren alkohol (alkoholliter).

Av dette var 11,3 millioner liter øl, 7,6 millioner liter vin, 4,9 millioner liter brennevin og 0,4 millioner liter rusbrus.

Vinsalget øker mest, men også ølet går unna.
BERGENS TIDENDE