Mengden restavfall per innbygger økte med 11 prosent fra 2001 til 2006, melder TV 2.

Foreløpige tall for husholdningsavfall fra årets Kommune-Stat-rapportering, (KOSTRA) er basert på rapporter fra 81 prosent av landets kommuner. Disse tallene viser at hver av oss i 2006 kastet 208 kilo usortert søppel.

Det er en kraftig oppgang fra 2001, da vi bare kastet 187 kilo usortert søppel hver.

Oppgangen skyldes i all hovedsak at den totale mengden søppel fortsetter å øke.

— Tallene viser at vi kan minne hverandre på å bli bedre til å sortere, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

Hun understreker likevel at det er kommunene som har ansvaret for å ta seg av søppelhåndteringen.

— De fleste kommuner gjør dette på en bra måte. Vi diskuterer stadig om vi kan gjøre ytterligere ting. En av de tingene vi har nedfelt i Soria Moria-erklæringen, er å opprette et statlig avfallsforetak for å se på hvordan vi kan minimalisere søppelet, sier Bjørnøy.

USORTERT: I fjord kastet vi i gjennomsnitt 208 kilo usortert søppel. På bildet, returpunkt i Strangehagen på Nordnes. ARKIVFOTO: HANS H. ROWE