Dermed ble det omsatt 481.000 liter mer vin enn første kvartal i fjor. Dette er en økning på 3,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens ølsalget sank med 0,4 prosent, steg forbruket av rusbrus og brennevin med henholdsvis 2,4 og 3,1 prosent. Målt i ren alkohol drakk hver innbygger på 15 år og over 1,32 liter ren alkohol første kvartal i år. Dette er en økning på 0,01 liter, eller 0,8 prosent fra samme periode i 2005.