JAN STEDJE

Oppgavene i testen var stort sett hentet fra grunnskolens matematikkbøker.

— Resultatet av Matematikkrådets test av sist høsts nye studenter er deprimerende. Det avslører at det må være en svikt i videregående skole, sier professor Arne Sølvberg ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim til Bergens Tidende.

BT skrev i går at Elevorganisasjonen, en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever i videregående skole, oppfordret til boikott av denne ukens «Clemet-prøve» i matte. Hensikten med prøven er å kartlegge 10. klassingenes tilstand i matte før skoleåret er omme.

Alarmerende utvikling

For 20 år siden klarte de ferske førsteårsstudentene 73 prosent av oppgavene i en sammenliknbar test; sist høst kun 49 prosent - det dårligste noen gang for denne årlige student-matte-testen.

Studentene som ble testet kom fra de fire universitetene og fra 20 høyskoler, og de tar fag som krever betydelig innsats i matematikk. Best ut kom siv.ing.-studentene fra NTNU, de svarte riktig på 66 prosent av oppgavene. Men for 20 år siden greide de 84 prosent.

Jentene dårligst

Testen avslører at høstens nye lærerstudenter nærmer seg faretruende karakteristikken «matte-analfabeter». For mens ni av ti lærerstudenter klarte å løse enkle brøk-oppgaver for 20 år siden, er det nå bare en av tre som får den til.

Jentene er dårligst. Avstanden frem til guttene er stor. For hvert år blir den større, avslører matte-testen. Men også guttene presterer stadig dårligere.

De som ble testet

5834 studenter deltok i undersøkelsen høsten 2003. Studentgruppene som ble testet er lærestudenter, sivilingeniører, høyskoleingeniører, siviløkonomer, studenter med økonomisk-administrative fag og realfagstudenter ved universitetene. Matematikkrådet mener grunnleggende matematikk ikke beherskes tilfredsstillende av noen av disse gruppene.

Særlig nedslående er resultatet fordi det stort sett er grunnskolepensum de ferske studentene er testet i.