Initiativtakeren – sponsorsjef Terje Baskerud ved Den Norske Opera – vil hedre Friele for hennes pionerinnsats i arbeidet for de lesbiskes og homofiles rettigheter i Norge. Hun er tidligere hedret blant annet med St. Olavs Orden og Fritt Ords pris.

Baskerud har blant annet skrevet et brev til statsråd Valgerd Svarstad Haugland, med en søknad om 50.000 kroner fra Kultur— og kirkedepartementet (KKD) til produksjon av bysten. Justisminister Odd Einar Dørum blir bedt om å gi tillatelse til at bysten settes opp i Tinghuset.

Kim Friele reagerte først med en hjertelig latter, så med et par kvikke replikker, og så med overraskelse, forundring og glede da NTB onsdag ba om hennes kommentar. Hun kjenner Terje Baskerud, men hadde ikke hørt om hans initiativ. På telefon fra sin hytte på Haugastøl hadde Friele først bare dette å si:

. Jeg har selvfølgelig ingen kommentar. Hva vil man jeg skal si til noe slikt? Betingelsen må være at bysten gjøres smellvakker. Ellers kan det være det samme.

Etter å ha fått opplest Baskeruds brev til kulturministeren, sier Friele også at det «selvfølgelig er litt søtt og hyggelig», og at det er «et nydelig brev» som gjør henne glad.

– Men jeg synes det blir veldig voldsomt. Folk som settes på sokler, skal ha utført store bragder.