Inn det ene øret og ut det andre. Så snart legekontoret er forlatt, forsvinner opp mot fire femdeler av den nytilførte informasjonen. Og av det vi tror vi husker, er nesten halvparten direkte feil. Konklusjonene i en nypublisert undersøkelse er ikke akkurat betryggende lesing.

— Mengden informasjon som pasienter husker korrekt er slående liten. Mellom 40 og 80 prosent av informasjonen som blir gitt av allmennpraktiserende helsepersonell blir øyeblikkelig glemt. Nesten halvparten av informasjonen som huskes er ukorrekt, skriver den nederlandske forskeren Roy Kessels i maiutgaven av Journal of the royal society of medicine, ifølge forskning.no.

I sin vitenskapelige gjennomgang undersøker Kessels hva som hindrer den medisinske informasjonen i å feste seg i hjernen. En av årsakene er at legene bruker medisinsk terminologi som ikke alltid er like lett å forstå for folk flest. God kommunikasjon mellom lege og pasient avhenger bå-de av at pasienten forstår det som blir sagt, og at han eller hun er fornøyd med behandlingen.

Mengden informasjon er også avgjørende. Jo mer informasjon som blir presentert, jo mindre klarer pasienten å huske.

Deretter kan noe av forklaringen finnes i måten informasjonen formidles. Skriftlig informasjon oppfattes nemlig lettere og bedre enn muntlig, mener den nederlandske forskeren. Til slutt kan noe av problemene forklares med pasienten selv. Faktorer som lav utdannelse og ikke minst pasientens forutinntatte holdninger betyr også noe.

Medisinsk informasjon som bekrefter eksisterende oppfatninger huskes ikke overraskende lettere enn informasjon som motsier pasientens meninger og oppfatninger omkring egen sykdom. Pasienter med kroniske medisinske tilstander har ofte mange oppfatninger om sin egen sykdom, og får problemer med å huske informasjon som sier noe annet.