OVE EIKJE

Disse tallene går frem av statistikken som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NDS) har laget for Kirkerådet. Oversikten tar bl.a. for seg givergleden i 1.307 menigheter innen statskirken. Både Kirkens Nødhjelp og Misjonsselskapet får inn omkring 10 prosent av sine totale gaveinntekter gjennom kirkeofringer. Ellers blir mye av kollektpengene brukt i menighetenes eget arbeid.

Store gaver til Kirkens Nødhjelp

Norske kirkegjengere gir ikke minst store beløp til utviklingshjelp for mennesker i nød, og Kirkens Nødhjelp (KN) er en av dem som nyter godt av glade givere.

— Vi fikk i fjor omkring 9 millioner kr fra kollektbøssene i kirkene. Dette er 10 prosent av det totale beløpet som samles inn til vår virksomhet her i landet. Derfor er det ingen tvil om at dette håndslaget betyr veldig mye for oss, sier informasjonssjef Leila Valvik Raustøl i KN til Kristelig Pressekontor.

Avtale med 500 menigheter

Organisasjoner som driver ytremisjon får også inn betydelige beløp fra kirkegjengere. Under innsamlingen til norsk misjon gjennom Aksjon Håp i desember i fjor, ble det gitt nærmere 2,2 millioner kr i kirkenes kollektbøsser. I tillegg fikk f.eks. Det Norske Misjonsselskap (NMS) inn 8,3 mill. kr i ulike kirkeofringer i 2000.

— Dette er et stort beløp for oss, og det utgjør omkring 10 prosent av den totale gaveinntekten, sier Rune Rasmussen, som er leder for NMS-Norge. Han forteller at organisasjonen har en avtale med nærmere 500 menigheter.

— Denne inntektskilden øker sakte fra år til år, og det er særlig ulike misjonsprosjekter som det er mest populært å gi til, sier Rasmussen.

Bjørgvin og Molde på gavetoppen

Bjørgvin bispedømme topper gavelisten i fjor med 17 millioner kroner fra 209 menigheter, og deretter følger Agder (15,3 mill. fra 151 menigheter), Stavanger (14 mill. fra 83 menigheter), Oslo (12 mill. fra 70 menigheter) og Borg (10,8 mill. fra 118 menigheter). Etter disse kommer Tunsberg (9,1 fra 115), Møre (8,2 fra 100), Nidaros (8 fra 136), Hamar (6,8 fra 163), Sør-Hålogaland (5,3 fra 96) og Nord-Hålogaland (4,6 fra 66).

Dersom vi ser på den enkelte menighet, er det Molde domkirke som ga mest i fjor med 707.712 kr, og så følger Gand kirke, Sandnes (601.582), Nidarosdomen, Trondheim (549.544), Asker kirke (521.021) og Fjell kirke (513.281). Videre kommer Spjelkavik kirke, Ålesund (494.000), Os kirke (493.541), Oddernes kirke, Kristiansand (477.780), Stavanger domkirke (466.836) og Oslo domkirke (440.988).

KPK