— Det er åpenbart at ulven kan bli farlig, hvis omstendighetene er slik, men sjansen for at noen blir angrepet av ulv i Skandinavia, er meget liten, sier forsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Aftenposten.

Linnell er en av forskerne som fredag presenterer resultatene av den mest omfattende kartleggingen som er gjort i Norge, av hvor farlig ulven er for mennesker.

Forskerne sier de ikke har funnet fram til alle tilfeller av ulveangrep på mennesker i Norge, men listen over kartlagte tilfeller viser at det siste troverdige tilfellet av ulveangrep med døden til følge skjedde så langt tilbake som i 1800.

Tross tallenes klare tale, er 88 prosent av oss redd for ulv. Ifølge forskerne skyldes det blant annet at ulven er aktiv om dagen og beveger seg i åpent lende nær folk, samt at ulven ofte beveger seg i flokk.

Dessuten blir ulven av mange sett som symbol på alt som truer livsgrunnlag og livskvalitet.

— Folk kan ikke skyte Verdens handelsorganisasjon eller distriktspolitikken. Men de kan skyte ulven, sier seniorforsker Tore Bjerke.

(NTB)