Det kom til verden 2.000 færre babyer de første ni månedene i år i forhold til samme periode i fjor.

Det er bare i Vestfold og Nord-Trøndelag det ikke har vært en nedgang i antall nyfødte i tredje kvartal. Oslo, Akershus og Rogaland har det største fødselsoverskuddet i det siste kvartalet. Fødselsoverskudd er fødte minus døde.

Hedmark, Oppland og Telemark hadde flere døde enn nyfødte, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om det blir færre babyer, har befolkningstallet gått opp med 16.000 personer i løpet av årets ni første måneder i forhold til samme periode i fjor. Det er på grunn av innvandring, men antallet nye innvandrere er likevel 4.600 personer færre enn i årets ni første måneder i fjor.

Antall utvandrere og antall døde har holdt seg stabilt. Per 1. oktober 2001 bodde det 4,5 millioner personer i Norge.

Flyttestrømmen går fremdeles fra nord til sør. 2.800 personer har hittil i år flyttet fra de tre nordligste fylkene. Det er Oslo, Akershus og Østfold som har hatt størst innflytting i tredje kvartal.

(NTB)