Mange er engstelige for fyrverkeri, og enda flere støtter forbudet mot privat bruk av raketter.

En spørreundersøkelse som Synovate MMI gjennomførte for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter nyttår i fjor, viser at om lag en av fire er meget engstelig eller ganske engstelig for personskade eller brann i egen bolig som følge av andres bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

I underkant av 40 prosent er litt engstelig. Syv av ti støtter forbud mot privat bruk av raketter.

Mer engstelig

Kvinner er i større grad engstelig for personskade og boligbrann enn menn.

— Nyttårsaften skal være en hyggelig og positiv markering for alle, og vi har stor forståelse for at fyrverkeri er en viktig del av feiringen. Rakettforbudet er et viktig bidrag til å øke sikkerheten og gi folk trygghetsfølelsen tilbake. Samtidig må hver enkelt bidra ved å vise varsomhet og ta hensyn til omgivelsene når de bruker fyrverkeri, sier avdelingsdirektør Torill F. Tanberg i DSB.

Ulike holdninger

Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2008, før forbudet mot privat bruk av raketter ble vedtatt. Hovedfunnet fra undersøkelsen viser at et klart flertall av befolkningen er for å legge større begrensninger på privatpersoners bruk av fyrverkeri.

De med høyest utdanning – på universitetsnivå – er mer tilbøyelig til å være for begrensninger enn resten av befolkningen. 82 prosent i denne gruppen støtter begrensninger. Holdningene til begrensninger og forbud varierer i liten grad mellom landsdelene.

Om lag halvparten svarer at de selv, eller noen de var sammen med, brukte fyrverkeri på nyttårsaften 2007. I 2006 var tilsvarende andel noe høyere.

Negative ordførere

Nesten halvparten av landets ordførere er negative til forbudet mot oppskyting av raketter med styrepinner som regjeringen innførte i høst.

42 prosent av Høyres ordførere og 35 prosent av Arbeiderpartiets ordførere er negative til forbudet. Blant Fremskrittspartiets ordførere er hele 92 prosent negative, viser en meningsmåling utført for KLP Skadeforsikring.

155 skadete

  • For meg blir dette litt som å forby russefeiring. Jeg er blant dem som har liten lyst til at vi alltid skal løse ting gjennom forbud. Jeg håper og tror på et samfunn der vi klarer å ta ansvar for oss selv og naboen, sier Oslo-ordfører Fabian Stang (H) til Dagsavisen.

Undersøkelsen viser en forskjell i oppfatning blant politisk valgte og administrativt ansatte i landets kommuner. Mens 63 prosent av rådmennene støtter forbudet, er det kun 52 prosent av de politisk valgte som er enig i regjeringens forbud.

For to år siden ble 128 personer registrert skadet som følge av rakettoppskyting på nyttårsaften, mens i fjor var antallet 155.

Advarer

Bare forhandlere med tillatelse fra brannvesenet kan selge fyrverkeri i Norge. Er du i tvil, be om å få se tillatelsen.

Det er rådet fra Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap (DSB) før den store fyrverkeri-høytiden.

– Direktoratet sitter ikke med noen offisiell oversikt over hvor mange utsalgssteder for fyr-verkeri som fins i landet, men fra importørene har vi hørt at det kan være sånn ca. 3.000 ut-salgssteder. Men dette er helt uoffisielle tall, opplyser informasjonsrådgiver Eva Ulland i DSB til NTB.

Fra nyttår er det forbudt å benytte fyrverkeriraketter med styrepinne her i landet. Fortsatt er det tillatt omsatt og brukt i Sverige, men Eva Ulland har følgende påminnelse: Privatpersoner kan ikke ta med seg fyrverkeri fra Utlandet

Hva mener du om rakettforbud? Kommentér her!