• Vi er verdens rikeste land, sier man til stadiget. Det er vi ikke det! Vi er nest rikest. I Europa blir vi slått av Luxembourg viser tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen.

Foreløpige tall fra undersøkelsen viser at Luxembourg troner øverst på listen over bruttopnasjonalprodukt per innbygger. Norge kommer på andreplass, et godt stykke under det lille fyrstedømmet. I undersøkelsen er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Lavest i Hellas og Portugal

Luxembourg topper altså den europeiske listen over BNP per innbygger, 89 prosent over snit-tet for de 15 EU-landene sett under ett. Norge ligger 42 prosent og Irland 26 prosent over EU-snittet.

De fleste av de øvrige EU— og EFTA-landene ligger på pluss/minus 20 prosent av snittet for de 15 EU-landene. Danmark ligger 14 prosent over gjennomsnittet, Sverige to prosent over og Island ti prosent over. Av EU-landene er det Hellas med 34 prosent under EU-snittet og Portugal med 31 prosent under, som kommer verst ut.

Store forskjeller

Blant landene som er på vei inn EU, er det kun Slovenia og Kypros som scorer høyere enn noen av de nåværende medlemslandene. Begge ligger 26 prosent under gjennomsnittet.

Resultatene illustrerer at kandidatlandene som ventelig blir EU-medlemmer fra neste år, vil gi et mindre homogent EU med tanke på materiell velstand. I snitt ligger BNP per innbygger i disse landene under halvparten av gjennomsnittet for de eksisterende medlemslandene.

Verst stilt av kandidatlandene er Latvia med kun 35 prosent av EU-gjennomsnittet. Enda lavere ligger de tre søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia med henholdsvis 25, 25 og 23 prosent av EU-snittet.