Nye tall viser at det trolig er satt av mer enn 2 milliarder for mye til sykelønn i år. Og mye tyder på at det blir like stor bom neste år.

Forplanter seg

– Jeg tror man overvurderte trygdeutbetalingene i 2006, og det ligger trolig i kortene for 2007 også, sier redaktør Trygve Hegnar til NRK.

Han får følge av sjeføkonom Steinar Juel i Nordea som sier at en slik feil kan forplante seg til neste år:

– Det som er skjedd året før er veldig viktig for det anslaget vi gjør for året etterpå, sier han.

Regjeringen har satt av 24,6 milliarder kroner i år. Men dersom sykefraværet holder seg ut året på samme nivå som hittil i år, har staten spart 2 milliarder kroner, ifølge tall fra arbeids— og velferdsetaten NAV.

– Langt unna

Regjeringen ble slaktet for forslaget den kom med i september i år om at arbeidsgiverne skulle betale en større del av sykelønnsutgiftene. Målet med forslaget var å spare 2,5 milliarder kroner.

Mandag kommer regjeringens sykelønnsutvalg med nye forslag til hvordan beløpet kan spares, uten at arbeidsgiverne må ta regningen.

Men arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) advarer mot å trekke for raske konklusjoner:

– Det er veldig viktig å understreke at vi likevel vil være langt unna målsettingene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv, sier Hansen til NRK.