— Vi vet at danskene bruker mer sterke smertestillende medisiner enn nordmenn. Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norge også hatt et lavere forbruk av medisiner mot psykiske lidelser, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI).

Ferske tall fra Legemiddelindustriens statistikkhefte Tall og fakta 2012 viser at Sverige ligger klart høyest av alle landene, med henholdsvis Finland, Danmark og Norge bak.

— Det betyr ikke nødvendigvis at de er mer syke i de andre nordiske landene, sier Bekkemellem.

Ulik bruk av medisiner

Det kan også skyldes at terskelen for å bruke enkelte medisiner er lavere i noen land.

Bekkemellem sier at det for eksempel er store forskjeller i de nordiske landenes bruk av AHDH-medisiner.

— En studie fra 2007 viser at det var 12 ganger flere islendinger enn finner som fikk ADHD-medisiner, mens Norge la seg omtrent midt i mellom. Det betyr ikke at det er mye mer ADHD på Island enn i Finland og Norge, men kanskje heller at man stiller ADHD-diagnoser ulikt eller har ulike tradisjoner på hvor mange med ADHD som skal få medisiner, sier hun.

  • Les rapporten her Reidun Lisbet Skeide Kjome, postdoktor i samfunnsmedisin, tror norske leger generelt er mer restriktive med å skrive ut noen typer legemidler.

— Vi har tradisjonelt vært relativt restriktive i forhold til Europa på for eksempel antibiotika, og det har blitt har kjørt flere kampanjer for å holde bruken av dette nede, sier hun.

God sykemeldingsordning

Noe av forklaringen kan også ligge i at medisiner har vært solgt kun på apotek i Norge frem til for ti års tid siden, da også vi fikk noen legemidler i salg utenfor apotekene.

— Farmasøytene har kanskje vært flinke til å formidle at medisin ikke er sukkertøy, sier Kjome.

I andre land tar du gjerne det som trengs for å klare å gå på jobb

Reidun Lisbet Skeide Kjome, postdoktor i samfunnsmedisin

Hun tror nordmenn også er mer forsiktige med å bruke legemidler.

— Vi har veldig gode regler for sykemeldinger i Norge. Hvis jeg får influensa kan jeg holde meg hjemme i tre dager til det går over, og slipper å gå til legen for å få medisin. I andre land tar du gjerne det som trengs for å klare å gå på jobb, sier hun.

Er nordmenn friskere, eller skyldes ulikhetene andre forhold? Diskuter saken i kommentarfeltet.