For første gang publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over internett-abonnement. Den viser at ved utgangen av første kvartal i år var det 2.598.934 internett-abonnement her i landet. 2.460.289 av disse var private abonnement, mens det var 138.645 bedriftsabonnement.

Økt bruk av internett

SSB har ingen tidligere abonnementsstatistikk å sammenlikne med, men byrået gir årlig ut Norsk mediebarometer som blant annet viser at det har vært en kraftig økning i bruk av internett. Mens i overkant av hver tiende person hadde tilgang til internett hjemme i 1997, var det i 2001 tre av fem nordmenn som hadde internettilgang.

Mediebarometeret viser at 34 prosent av befolkningen brukte internett en gjennomsnittsdag i 2001, det er en økning på 7 prosent fra året før. I gjennomsnitt brukte vi internett i 21 minutter hver dag, det er tre minutter mer enn i 2000.

Mer TV-titting

Samtidig med økningen av internettbruken, ser Ola og Kari nordmann mer fjernsyn enn noen gang. Vi brukte 156 minutter på å titte på TV-ruta en gjennomsnittsdag i fjor, og det er 18 minutter mer enn året før.

Mens internett og fjernsyn er på fremmarsj, er aviser og ukeblader på vikende front. Mediebarometeret for 2001 viser at nordmenn i gjennomsnitt bruker 31 minutter på avislesing hver dag, det er ni minutter mindre enn året før.

Kjønnsforskjeller

Kvinner og menn leser aviser og ser fjernsyn i samme grad, mens det er store kjønnsforskjeller når det gjelder andre medier. Menn bruker internett og leser tidsskrifter i langt større grad enn kvinner, mens kvinnene derimot i mye større grad leser bøker og ukeblader. Radioen er også et medium som menn i større grad tar i bruk enn kvinner.

Også alder spiller inn på nordmenns mediebruk. Det er de unge og de yngre voksne som er mest opptatt av internett.

By og land

SSBs statistikk over internett-abonnement viser at 80.000 av de private abonnementene har bredbånd via kabel, ADSL eller lignende med en overføringskapasitet høyere enn 384 Kbit per sekund. Oslo og andre fylker med tett bosetting har mest bredbånd, mens det er færre abonnement med denne overføringskapasiteten i fylker med spredt bosetting.

Undersøkelsen viser at de største internett-leverandørene har en dominerende posisjon i markedet. Store internettleverandører med minst 100.000 abonnenter dekker 94 prosent av privatmarkedet, mens store leverandører med minst 10.000 abonnenter ga internettilgang til 84 prosent av bedriftsmarkedet.

(NTB)

DATATREFF: Os-gjengen The Higher Society satsa hardt på å nå til topps i spelkonkurransen på datatreffet på Stord. Frå v. Kathrine Søfteland (16), Frank Johan Karlsson (17), Frode Haugland (15) og Tommy Mjelde (17).
Foto: Ove Olderkjær