Korte ferieturer og helgereiser øker i omfang.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) brukte en gjennomsnittlig husholdning 26.000 kroner på ferie i 2002. I fjor var beløpet økt til 38.000 kroner.

Lavpris og mer penger

Korte ferieturer øker mest i popularitet. Siden 2002 har pengebruken på helgeturer og andre korte reiser fordoblet seg. Mens vi for fem år siden brukte 2.000 kroner på slike turer per år, var gjennomsnittshusholdningens forbruk i fjor på over 4.500 kroner.

Mange lavpristilbud og mer penger i lomma er de viktigste årsakene til reiselysten, mener reisebransjedirektør Rolf Forsdahl.

– Økningen i de korte reisene til utlandet er et tegn på nordmenns gode økonomi. Vi blir mer spontane når vi har god råd, og er mer på hugget når vi finner et godt tilbud. Og nordmenn får minst like mye å rutte med neste år, sier Forsdahl til Aftenposten.

50 milliarder på utenlandsreiser

Av totalt 76 milliarder kroner på reiser i fjor, brukte vi 50 milliarder kroner på utenlandsreiser.

– Så lenge økonomien går godt, vil dette bildet holde seg, men kommer det en økonomisk tilbakegang, vil reiser i Norge øke relativt mer enn i utlandet, sier sosiolog og professor Christer Thrane ved Høgskolen i Lillehammer.

Han mener den femte ferieuken kan forklare mye av veksten.

– Den blir tatt ut i flere korte turer gjennom året. Det er ikke bare billige flybilletter som har bidratt til at vi reiser mer enn tidligere, sier han.

Jørn A. Tomasgard