Flyttevedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiets oslobenk. Etter at et forslag fra Høyre om å sende saken tilbake til regjeringen også hadde blitt nedstemt, ble flyttingen vedtatt med 70 mot 39 stemmer.

Rektor Knut Hove ved Universitetet for miljø— og biovitenskap (UMB) på Ås er glad for vedtaket. Han sier at målet er å lage et universitet med veterinærutdanning i europeisk toppklasse.

Ingen umiddelbar flytting

Vedtaket betyr ikke noen umiddelbar flytting fra Oslo til Ås. Flyttingen til Ås skal først skje når nytt bygg for NVH på Ås er ferdig.

Det nye byggeprosjektet blir dimensjonert for utdanning av 90 veterinærer per år. Investeringskostnadene på Ås er beregnet til vel 2,3 milliarder kroner. Alternativet, å beholde NVH i Oslo, ville ha kostet vel 1,1 milliarder kroner.

Arbeiderpartiets representanter fra Oslo har kjempet hardt for å beholde NVH i Oslo og fikk lov til å stemme imot regjeringens forslag.

Intern krangel i Ap

— Jeg har ikke hørt ett faglig argument for flytting. Det eneste argumentet er ønsket om å styrke universitetet på Ås. Regjeringen har lagt frem et hasteforslag og ikke tatt hensyn til faglige råd, sa Marit Nybakk (Ap) fra Oslo i debatten.

Hun ble kraftig imøtegått av sin partifelle fra Akershus, Sverre Myrli, som beskyldte sine partikamerater fra Oslo for å bringe debatten ned på et bunnivå.

— Det er greit å være uenig i sak, men ikke å skylde på de politiske prosessene som har funnet sted. Flyttingen er en nasjonal sak og for viktig til å bli redusert til en fylkessak, sa han.

Starter straks

Rektor Hove sier i en pressemelding at arbeidet med å slå sammen UMB og NVH vil komme i gang umiddelbart. Det vil bli opprettet et interimsstyre som skal gjennomføre samlokaliseringen, planlegging av flytting og bygging.

— Det er en stor og krevende prosess, men vi er rede til å ta fatt. Vedtaket representerer avslutningen på en lang og omfattende prosess, sier han.

Hove understreker at det i realiteten skal skapes et nytt universitet som skal gi økt faglig samspill for både veterinærfagene og den husdyr- og matvitenskapelige forskning og utdanning som allerede finner sted ved UMB.