Striden mellom Landbruks— og matdepartementet og Den Norske Veterinærforening kan blusse opp igjen etter at departementet mandag la frem sitt forslag til ny vaktinndeling.

— Dette forslaget er et enestående brudd på avtalen vi inngikk for en uke siden. Enkelte områder er det ganske ekstremt. Blant annet i Rogaland der det blir foreslått sammenslåing av seks områder, mens vi for bare en uke siden avtalte at maksimalt to områder skal slås sammen, sier DNVs forhandlingsleder og sentralstyremedlem Halvor Hektoen til NTB.

— Det stiller hele denne saken i et underlig lys når departementet ikke klarer å holde seg til en avtale etter bare en uke, legger han til.

Landbruksdepartementet mener derimot at intensjonene i avtalen er fulgt:

Der flere enn to vaktområder er slått sammen, er det i områder med korte avstander og gode kommunikasjonsforhold. «Dette er gjort for å redusere belastningen for veterinærer som har vakt i områder med lange avstander», heter det i forslaget.

Veterinærene er ikke overbevist, men vil nå gå gjennom hele listen:

— Vi vil bruke den tiden vi trenger for å vurdere alle konsekvenser av forslaget fra Landbruksdepartementet. Det er hevet over tvil at noen vil få redusert beredskap i deler av døgnet, sier Hektoen.

Landbruksdepartementets forslag til ny veterinærvakt betyr at det vil være totalt 104 veterinærer på vakt natt og høytidsdager. 61 områder vil ha samme vaktberedskap som før.

Forslaget er sendt Mattilsynet som har frist til å komme med forslag til endringer innen 22. februar.

— Mattilsynet sitter med bedre lokalkunnskap enn departementet. Vi vil lytte til det de kommer med, i tillegg til å bruke tid på vår egen gjennomgang, sier veterinærforeningens forhandlingsleder Halvor Hektoen.