Veterinær Berit Undheim Bergøy slapp ut av den avsperrede gården lørdag kveld, men måtte søndag formiddag vende tilbake for å undersøke et av de syke dyrene nærmere.

— Gårdbrukeren følte behov for å konsultere veterinær etter at et av dyrene utviklet høy feber, sier fylkesveterinær Kjetil Gabriel Espeland i Rogaland og Agder.

Det aktuelle dyret skal ikke være identisk med kvigen Amy, som utløste munn- og klovsyke-alarmen torsdag.

Gården til Karin Spanne (28) på Finnøy er fremdeles underlagt sikkerhetstiltak. Gården er sperret av, og de som bor der er i karantene.

— Restriksjonene vil bli opprettholdt inntil de endelige resultatene av prøvene, som er sendt til Danmark, er klare. Så lenge det fremdeles er fare for munn- og klovsyke, vil vi følge besetningen meget nøye, sier Espeland.

Prøvene skal være klare mandag.

NTB

ISOLERT: Karin Spanne må fremdeles finne seg i strenge sikkerhetstiltak ved gården hennes på Finnøy. (FOTO: ALF OVE HANSEN, SCANPIX)